De regering van het Nederlandse grondgebied van Sint Maarten heeft opdracht gegeven de gehele apenpopulatie van vervets te doden met als doel overlast te voorkomen. Het gaat om ongeveer 450 apen. De door tientallen dierenbeschermingsorganisaties aangeboden diervriendelijke alternatieven zijn genegeerd. Onderaan dit artikel vind je…