Triest nieuws over de Indische huiskraaien van Hoek van Holland. Het leek er even op dat het dier veilig was, maar de provincie Zuid-Holland heeft haar beslissing doorgeduwd en is voornemens de vogel definitief uitroeien.

huiskraai - Indische huiskraaien
Foto: Wikimedia Commons

De Faunabescherming heeft met bezwaarprocedures twee jaar weten te voorkomen dat de huiskraaien gedood werden maar de provincie is vastberaden.

Sinds de jaren negentig resideren er rond het station van Hoek van Holland Indische huiskraaien. Mogelijk zijn ze als verstekelingen op een schip meegekomen uit Azië.  Uit een telling die vorig jaar is gedaan zou de populatie uit zo’n 23 vogels bestaan. De provincie is bang dat die populatie verder zal groeien en andere vogels als kauwen en eksters zullen verjagen.

De Indische huiskraai staat sinds 2001 op de wettelijk vastgestelde lijst van beschermde inheemse diersoorten. Voor al deze diersoorten geldt de verplichting te streven naar een gunstige staat van instandhouding en is uitroeien onder geen enkele omstandigheid toegestaan. Het verweer van de provincie, dat de huiskraai ‘per ongeluk’ op die lijst is gezet, vond eerder bij de rechter geen enkel gehoor.

De Faunabescherming kan nu nog binnen een week in beroep tegen de uitspraak van de provincie.

Item van RTV Rijnmond over de Indische huiskraaien van Hoek van Holland

Bron: Rijnmond.nl ©PiepVandaag.nl