De rechtbank Den Haag heeft het schorsingsverzoek van De Faunabescherming met betrekking tot de huiskraai toegewezen. Dat betekent dat de aanwijzing van de provincie Zuid-Holland om alle huiskraaien te doden, is geschorst tot en met 6 weken nadat de provincie een beslissing op het bezwaarschrift van de Faunabescherming heeft genomen.

huiskraai
Foto: Wikimedia Commons

De huiskraai staat sinds 2001 op de wettelijk vastgestelde lijst van beschermde inheemse diersoorten. Voor al deze diersoorten geldt de verplichting te streven naar een gunstige staat van instandhouding en is uitroeien onder geen enkele omstandigheid toegestaan. Het verweer van de provincie, dat de huiskraai ‘per ongeluk’ op die lijst is gezet, vond geen enkel gehoor bij de rechter. Omdat het om een voorlopige voorziening ging, is de rechter niet op alle onze andere argumenten van de Faunabescherming ingegaan. Deze zullen ongetwijfeld in het vervolgtraject aan de orde komen.

Bron: De Faunabescherming