De grootste bedreiging voor olifanten, en vele andere dieren, is de mens. Nu stroperij de laatste jaren de pan uitrijst, hebben ook de Afrikaanse olifanten zelf door dat ze van ons te vrezen hebben. De dieren blijken zelfs een specifiek geluid te maken als ze elkaar willen waarschuwen voor de aanwezigheid van mensen, blijkt uit recent onderzoek.

waarschuwen
Drie Afrikaanse vrouwtjesolifanten, Serengeti, Tanzania | Foto: Wikimedia Commons

Wetenschappers van de universiteit van Oxford voerden experimenten uit met audioapparatuur in Kenia. Ze namen stemgeluiden op van lokale stammen en speelden de geluidsfragmenten af in de buurt van een groep wilde olifanten in rust. De dieren reageerden onmiddellijk, werden waakzaam en renden weg, ondertussen een specifiek keelgeluid makend, een lage grom die de rest van de kudde alarmeerde.

Daarna werd dit geluid afgespeeld bij een andere groep olifanten, die dezelfde vluchtreactie vertoonden. Hieruit blijkt dat het inderdaad om een alarmsignaal gaat waarmee de dieren elkaar voor gevaar waarschuwen.

Extra opmerkelijk is dat het lage gegrom de olifanten niet alleen aanzet tot vluchtgedrag, maar ook informatie lijkt te geven over de soort bedreiging. Geconfronteerd met een ander geluid voor gevaar, zoals een zwerm bijen, lieten de olifanten ook een lage grom horen, maar dit blijkt in toonhoogte te verschillen van hun reactie op het stemgeluid van mensen. De vluchtreactie van een andere groep olifanten, die dit tweede alarmsignaal te horen kreeg, was ook anders. Ze klapperden met hun oren en renden weg, alsof er inderdaad bijen in de buurt waren.

‘Ons onderzoek toont aan dat de alarmsignalen van de Afrikaanse olifant onderscheidt maken tussen twee soorten bedreigingen en de urgentie van het gevaar weergeven’, aldus wetenschapper Lucy King. ‘Uit de akoestische analyse blijkt dat het verschil in signalen voor bedreiging van mensen en van bijen lijkt op een klinkerverandering in onze taal, die de betekenis van een woord kan veranderen.’

Zo’n 36.000 olifanten worden per jaar gedood. Dit is een olifant per kwartier. De dieren hebben dan ook alle reden om op de vlucht te slaan als er mensen in de buurt zijn.

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde