De Belgische dierenwelzijnsorganisatie GAIA heeft de ministers van de Waalse regering bedankt die een ministerieel besluit goedkeurden dat de sterilisatie van alle huiskatten verplicht. Een delegatie van GAIA overhandigde een levensgrote kat van chocolade aan minister voor Dierenwelzijn Carlo Di Antonio, de initiatiefnemer van deze wet.

sterilisatie
Verplichte sterilisatie van huiskatten in Wallonië | Foto: Pixabay

Volgens Ann De Greef, directeur van GAIA, gaat het om zeer vooruitstrevende wetgeving:

“Door dit voorstel van minister Di Antonio goed te keuren, toont Wallonië dat het de problematiek van de overpopulatie van katten wil aanpakken. GAIA is erg opgezet met de nieuwe wettekst, die nagenoeg uniek is in de wereld, en hoopt dat Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest snel het goede voorbeeld van Wallonië zullen volgen.”

GAIA voert al jaren sensibiliseringscampagnes om mensen aan te sporen hun kat te laten steriliseren. Inspanningen die, zo blijkt uit de officiële cijfers, niet tot een sluitende oplossing voor het probleem hebben geleid. Jaarlijks belanden meer dan 30.000 katten in de Belgische asielen. Waarvan meer dan 10.000 noodgedwongen moeten geëuthanaseerd worden omdat ze niet geadopteerd worden.

Noodkreet werd gehoord
Om te voorkomen dat duizenden katten in de asielen belanden en gedood worden is verplichte sterilisatie van huiskatten absoluut noodzakelijk. Ann De Greef:

“In het licht van de alarmerende vaststelling van de overpopulatie en dumping van katten heeft de Waalse regering eindelijk oor naar onze kreet om hulp. Vanaf maart 2017 zal iedereen in het Waals Gewest verplicht worden om zijn kat te laten steriliseren.”

Volgens GAIA moet deze maatregel als een burgerplicht worden beschouwd, en als een van de vele zorgen die kattenbaasjes aan hun dieren verschuldigd zijn. Voor katten die vóór de bekrachtiging van de nieuwe wet worden geboren, stelt de tekst dat de mensen hun dieren binnen een overgangsperiode van twee jaar moeten laten steriliseren. Sterilisatie is nu alleen verplicht voor particulieren die een kat wilden verkopen of schenken. Vanaf het voorjaar geldt de verplichte sterilisatie dus voor alle katten, en niet alleen wanneer ze verkocht of weggegeven worden.

steriliseren
Overhandiging van de chocoladekat | Foto: GAIA

Adviezen opgevolgd
Het nieuwe besluit steunt op een advies van de Waalse Raad voor Dierenwelzijn, dat eind 2015 werd goedgekeurd en bekendgemaakt door de Waalse minister voor Dierenwelzijn Carlo Di Antonio. Dit advies steunt weer op een advies van de Federale Raad voor Dierenwelzijn uit 2009, over de maatregelen die moeten worden genomen om het probleem van zwerfkatten en de overpopulatie in dierenasielen aan te pakken.

De huiskat zal niet verdwijnen
Enige bezorgdheid over de nieuwe wet wordt door Ann De Greef alvast in de kiem gesmoord:

“Het Europese kattenras zal heus niet uitsterven als gevolg van deze maatregel. GAIA vraagt immers om een regelmatige evaluatie. Zo kan de wet versoepeld worden wanneer er een evenwicht is tussen het aantal achtergelaten katten en het aantal adopties in de dierenasielen.”

Persbericht GAIA