Vandaag heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het Nederlandse nertsenfokverbod niet in strijd is met het mensenrechtenverdrag, zoals de nertsenfokkers beweren. Het eerder door de Staat gewonnen hoger beroep blijft met deze uitspraak van kracht, en daarmee is het Nederlandse nertsenfokverbod definitief geworden.

nertsenfokverbod
Uitspraak Hoge Raad overwinning voor nertsen | Foto: Pixabay

In een advies aan de Hoge Raad van afgelopen september stelde de Procureur Generaal dat het hoger beroep van de Nederlandse Staat tegen de nertsenfokkers moest worden overgedaan. Er was onvoldoende aandacht besteed aan de schade die individuele nertsenhouders zouden kunnen lijden. In plaats daarvan was gekeken naar de sector als geheel. Een dergelijk advies is niet bindend, maar wordt meestal wel opgevolgd. Het leek dus op slecht nieuws voor de 6 miljoen nertsen die jaarlijks worden gedood voor hun vacht.

Verbieden toegestaan
De Hoge Raad volgde het advies van de Procureur Generaal niet op. Directeur Nicole van Gemert van Bont voor Dieren is erg blij met deze beslissing:

“Precies tien jaar nadat het wetsvoorstel werd ingediend in de Tweede Kamer komt er een einde aan het juridische gevecht rondom het nertsenfokverbod. Maar liefst drie rechtbanken hebben geoordeeld dat het verbieden van de bontindustrie is toegestaan. Een prachtige dag voor de 6 miljoen nertsen die jaarlijks gedood en gevild worden voor hun vacht.”

Lange strijd ten einde
Toen in 2013 het nertsenfokverbod van kracht werd begon een lange juridische strijd die vandaag ten einde is gekomen. Om het nertsenfokverbod definitief te krijgen werkte Bont voor Dieren samen met de Dierenbescherming en Animal Rights. Er werd een opiniepeiling gehouden waaruit bleek dat 84 procent van de Nederlanders tegen de bontindustrie is. Ook zijn er undercoverbeelden verspreid waarin het dierenleed werd aangetoond, er werden acties georganiseerd en handtekeningen verzameld.

Niet ontvankelijk
De Nederlandse nertsenfokkers hebben eerder al aangekondigd naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te gaan als ze de cassatie zouden verliezen. Van Gemert heeft er alle vertrouwen in dat het Hof zich zal aansluiten bij de beslissing van de Hoge Raad:

“Door de uitspraak van de Hoge Raad maken ze daar geen schijn van kans. Het verbod is namelijk niet in strijd met de rechten van de mens. De kans dat het Europese Hof de zaak daarom niet ontvankelijk verklaart schat ik op 100 procent.”

Het definitieve nertsenfokverbod geldt vanaf 2024. Tot die tijd krijgen de fokkers tijd om hun activiteiten af te bouwen en om te zien naar een ander beroep.

Lees de uitspraak van de Hoge Raad hier.

Bron ©PiepVandaag.nl