Gans
Foto: iStock Photo

Donkere wolken pakken zich samen boven de ganzen. CDA, VVD, PvdA, D66 hebben gisteren het dodingsplan van de zogeheten “Ganzen 7” omarmd. In dit akkoord tussen landbouw- en natuurorganisaties is afgesproken dat massale vergassing en afschot van de ganzen onderdeel kan uitmaken van het ganzenbeheer.

Marianne Thieme had gevraagd om uitstel van deze draconische maatregel die overigens in strijd is met de Europese regelgeving. Maar daarvoor bestond helaas geen meerderheid. De Partij voor de Dieren is met verkeersvlieger Nolten ingezonden brief van mening dat de vliegveiligheid rond Schiphol niet gediend is met grootschalig doden van ganzen. Nolten schreef in een ingezonden brief die op 2 december werd gepubliceerd in de Volkskrant dat hij eveneens denkt dat andere preventieve maatregelen kansrijker zijn om de vliegveiligheid te vergroten. Het is zelfs zo dat verstoring van de ganzen de veiligheid voor het vliegverkeer in gevaar kan brengen omdat ganzen zich onvoorspelbaar gaan gedragen. De open plekken worden daarnaast direct ingenomen door nieuwe populaties ganzen.

De Partij voor de Dieren pleit voor een verbod van de teelt van voedingsgewassen rondom Schiphol (zeer aantrekkelijk voor ganzen) en voor zonnepanelen in plaats van grasvelden op de luchthaven. Ook de aanplant van olifantsgras zou ganzenwerend werken op een natuurlijke manier. Verder moet er een einde komen aan de jacht op vossen, de natuurlijke vijand van de gans.

Lees hier de bijdrage van Marianne Thieme.

Bron: Partij voor de Dieren