Foto: Coen Kuppens / Vlinderstichting

Vorige winter werden er op de webcam van het project ‘Beleef de winter’ van Vogelbescherming infraroodbeelden van nachtvlinders gemaakt op een vetbol die voor de vogels was opgehangen. Was dit een uitzondering of komt het meer voor?

Nachtvlinders zijn, ook in december en januari, actief zijn als de temperatuur boven het vriespunt is. Dat ze ook worden aangetrokken door vetbollen was nieuw. Het was niet helemaal goed te zien om welke nachtvlindersoort het ging, maar het meest waarschijnlijk waren het wachtervlinders. Deze soort is in januari volop actief en heeft ook de bouw van deze vlindersoort, die te zien is op het filmpje.

Ze zaten op de pindacake met vruchten van VIVARA, die is samengesteld uit pindameel en vet,  waaraan bramen en lijsterbessen zijn toegevoegd. Dat was toen ook de verklaring: de vlinders komen af op de bessen. Niet veel later echter kwamen er uit Vlaanderen berichten over nachtvlinders op vogelvoer en nu ging het niet om betreffende vetbol, maar om pinda’s zelf waarop  zwartvlekwinteruilen rondkropen.

Intussen hebben andere waarnemers ook bevestigd dat wachtervlinders en zwartvlekwinteruilen foerageren op pindanoten, maar er zijn geen verdere meldingen van nachtvlinders op vetbollen.

De Vlinderstichting is erg benieuwd en vraagt iedereen om meldingen van nachtvlinders op vogelvoer door te geven.

Bron: Vlinderstichting