Olifant in circus
Foto: iStock Photo

Gezamenlijke dierenbeschermingsorganisaties  roepen het publiek op om geen kerstcircussen met wilde dieren te bezoeken.  Deze oproep is een antwoord op de wrede behandeling en onjuiste leefomstandigheden van wilde dieren in circussen.

Volgens dierenbeschermingsvereniging Wilde Dieren de Tent Uit past dierenleed niet bij vermaak en zijn er voldoende alternatieven beschikbaar waarbij dieren niet de dupe zijn. Ook vorig jaar kwamen kerstcircussen in opspraak nadat uit undercover onderzoek bleek dat olifanten achter de schermen urenlang vastgeketend werden.

 “Bij een vrolijk uitje als een kerstcircus hoort dierenleed niet thuis” aldus Leonie Vestering, directeur Wilde Dieren de Tent Uit. “Als je weet wat voor leed er schuilgaat achter een olifant op een krukje, is de act vanzelf niet leuk meer.” Andere landen, zoals Oostenrijk en Hongarije, verbieden het gebruik van wilde dieren in circussen. Nederland heeft als laatste land in Europa géén wetgeving opgesteld voor het houden van circusdieren. Volgens Wilde Dieren de Tent Uit is Nederland hierdoor een walhalla geworden voor circussen die het niet nauw nemen met dierenwelzijn.
Hier kun je een overzicht vinden van circussen zonder wilde dieren bij jou in de buurt!

Nadat uit een wetenschappelijk onderzoek uit 2009 bleek dat wilde dieren ernstig in hun welzijn worden aangetast, leek het alsof er voldoende argumenten waren om het gebruik van wilde dieren in circussen te verbieden. De onderzoekers adviseerden wilde dieren uit circussen te herplaatsen in een meer natuurlijke omgeving zoals een opvangcentrum, natuurpark of eventueel een dierentuin. Wilde Dieren de Tent Uit bood voormalig minister Verburg opvang voor alle wilde dieren aan. De huidige verantwoordelijke Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Henk Bleker, heeft dat aanbod afgewezen zonder onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden en kosten van de opvang.

Wilde Dieren de Tent Uit is een petitie gestart tegen het gebruik van wilde dieren in circussen, welke meer dan 70.000 keer is ondertekend.
Klik hier om de petitie ook te tekenen!

Bron: Wilde Dieren de Tent Uit