Bij superslimme diersoorten denkt u misschien direct aan kraaien, dolfijnen en apen, maar er zijn meer verrassend pientere dieren. Hieronder vijf bijzonder intelligente dieren die qua kennis over het algemeen ernstig onderschat worden.

Vogels
Vogels zijn veel slimmer dan gedacht | Foto: Animal Rescue League of Boston

1. Kippen
Volgens veel mensen de meest onderschatte diersoort op aarde. Kippen zijn namelijk wel slim, ze hebben een verbluffend uitgebreide onderlinge communicatie. Zo kennen ze wel 24 verschillende manieren om aan soortgenoten gevaren duidelijk te maken. Elk geluid heeft een specifiek doel. Ook kunnen kippen cijfers herkennen.

2. Bijen
Sommige wetenschappers betwijfelen zelfs dat insecten bewustzijn hebben. Maar onderzoek wijst uit dat in bijenhersenen iets heel bijzonders gebeurt. Bijen leven in een grote kolonie en succesvol samenleven vergt een goede communicatie. En die hebben bijen dan ook, ze ‘spreken’ met elkaar door te dansen. Hoewel niet elke bij het dansen even goed beheerst en er nog veel onderzoek naar deze bijzondere manier van communiceren nodig is, zijn onderzoekers het er wel over eens dat dit één van de meest geavanceerde communicatiemethoden zijn die bekend zijn onder dieren.

3. Duiven
Als het om intelligentie gaat, hebben duiven geen indrukwekkende reputatie en dat is onterecht. Duiven scoren opvallend goed in kennistesten. En dat voor dieren met zo’n klein brein. Zo kunnen duiven bijvoorbeeld leren tellen en lijken ze zelfs in staat te zijn menselijke woorden te herkennen.

4. Prairiehonden
Ook deze knaagdieren blijken verrassend schrander. Zo kunnen ook zij, net als kippen, met speciale geluiden onderling communiceren en zij gebruiken een zeer genuanceerde manier om dingen te beschrijven aan elkaar. En zo laten ze met hun geluiden de ander letterlijk weten wat ze zien. Wetenschappers menen zelfs dat de taal die prairiehonden onderling gebruiken, per groep kan verschillen.

5. Hagedissen
Laatste soort van deze lijst, maar zeker niet de minste. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze dieren heel goed in het oplossen van problemen zijn. Wanneer de omstandigheden veranderen, zijn hagedissen prima in staat zich aan de nieuwe situatie aan te passen om mogelijkheden te vinden om bijvoorbeeld toch bij hun eten te komen. Hagedissen ontdekten namelijk hoe ze deksels van voedselbakken open moesten krijgen en dat niet alleen, ze werden er ook steeds sneller in.

Bron:

©AnimalsToday.nl Lydia Zittema