De Dierenbescherming is verheugd dat er, drie jaar nadat ze voor de eerste keer alarm sloeg over het grote aantal stalbranden in Nederland, concrete maatregelen genomen worden voor brandveiliger stallen. De Dierenbescherming, de ministeries van Landbouw, van Veiligheid en van Binnenlandse Zaken, LTO Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding en het Verbond van Verzekeraars hebben daarvoor het Actieplan Stalbranden 2012-2016 opgesteld.

Met het actieplan moet het aantal stalbranden en dierlijke brandslachtoffers fors verminderd worden. In het plan staat onder meer dat stalbranden uit het verleden uitgebreid geanalyseerd gaan worden, dat er door verzekeringsmaatschappijen voorlichting gegeven gaat worden en dat boeren zelf aan de slag gaan om te kijken hoe de stallen brandveiliger kunnen worden. Daarnaast wordt in de loop van 2012 gekeken of er extra regelgeving moet komen.

Verheugd
De Dierenbescherming is verheugd met het actieplan. “Het is een grote stap naar brandveiliger stallen. Als alle actiepunten uit het plan volgend jaar lopen en er komen in 2013 nieuwe, strengere regels bij, dan zullen stallen vele malen veiliger zijn en zal duizenden dieren een verschrikkelijke dood bespaard blijven.”, aldus directeur van de Dierenbescherming Frank Dales.

In 2008 constateerde de Dierenbescherming na een inventarisatie een toename van stalbranden. Een uitgebreider onderzoek uit 2010 toonde aan dat in vijf jaar tijd meer dan 700.000 dieren omkwamen bij bijna achthonderd branden. Uit hetzelfde rapport bleek dat stalbranden meestal veroorzaakt worden door ondeugdelijke elektrische installaties.

Bron: Dierenbescherming