In 2014 werden nog honderden exemplaren in Nederland geteld van de oostelijke vos, een nog niet eerder waargenomen vlindersoort in ons land. Vele oostelijke vossen overwinterden hier. In het voorjaar waren meer dan tien meldingen en op een aantal plaatsen waren meerdere vlinders bijeen gezien. In de zomer is deze vlindersoort echter niet meer waargenomen, zodat ervan uitgegaan wordt dat zij zich niet hebben voortgeplant.

Oostelijke vos
Oostelijke vos | Foto: Alpsdake via Wikimedia Commons

Ook bij onze noordelijke buren zijn heel weinig oostelijke vossen waargenomen. In Denemarken slechts eentje en ook in Zweden zijn weinig vlinders gezien. De Vlinderstichting gaat ervan uit dat het een slecht jaar is voor de oostelijke vos en dat zij daarom verdwijnt uit gebieden, waar zij net bezig is met een uitbreiding.

Dit jaar zag men de nieuwe vlindersoort voornamelijk in het noordelijke gedeelte van Nederland. Waarschijnlijk zijn zij vanuit het noordoosten Nederland binnengekomen en blijven hangen boven de lijn Zuid-Kennemerland-Nijmegen. In de duinen, maar ook langs de zuidelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug wordt de soort veel waargenomen, terwijl de vlinders onder de grote rivieren maar mondjesmaat worden gesignaleerd. Waarschijnlijk voelen zij zich in open rivierlandschappen en in het Zuid-Hollandse veenweidegebied minder thuis. Sprake van een vaste populatie is er dus niet. Wie weet vindt er nog eens een invasie plaats, waarbij wel sprake is van een duurzame vestiging.

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.