Het zonnetje wint gestaag aan kracht en dat is te merken ook. Bijen en hommels vinden hun weg naar de eerste nectar dragende bloemen en ook vlinders laten zich weer steeds vaker zien. In februari meldden we al dat ze honger hadden omdat er nog niet genoeg te eten was, maar dat moment is nu gelukkig voorbij.

oostelijke vos
Oostelijke vos (Nymphalis xanthomelas) | Foto: Alpsdake/Wikipedia

Tijdens het weekend van 7 en 8 maart, het eerste mooie lenteweekend van dit jaar zijn de vlinders massaal uit hun winterslaap ontwaakt. De citroenvlinder werd het meest gezien, maar de oostelijke vos (een vlinder die veel lijkt op de grote vos) was de bijzonderste vlinder die gespot werd.

vlinders
Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni) | Foto: 3epo.Post/Wikipedia

Nageslacht
De Vlinderstichting en Waarneming.nl hadden een prijs beschikbaar gesteld voor de eerste foto van een actieve vos. Deze vlinder is pas sinds 2014 massaal ons land binnengekomen en het was de vraag of ze de winter overleefd hadden. De vlinders die uit winterslaap komen gaan op zoek naar een partner om te paren. Daarna kunnen de vrouwtjes hun eitjes afzetten. Als er echter te weinig vlinders de winter overleven is de kans dat ze een partner tegenkomen kleiner en zullen er veel sterven zonder nageslacht.

gehakkelde aurelia
Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) | Foto: Alastair Rae/Wikipedia

Mooi vlinderjaar
De oostelijke vos is tenminste zes keer gezien en de citroenvlinder vijftienhonderd keer. Ook de kleine vos werd vaak, drinkend van de winterheide, waargenomen. De dagpauwoog en de gehakkelde aurelia zijn minder dan honderd keer gemeld. Inmiddels neemt het aantal meldingen recht evenredig toe met het aantal zonuren, dus het belooft een mooi vlinderjaar te worden.

Bron © PiepVandaag.nl Liesbeth de Vogel