De Anti Dierproeven Coalitie (ADC) heeft afgelopen week een afvalcontainer “apenlichamen” op het Binnenwegplein in Rotterdam neergezet. Actievoerders in apenpakken vielen over de rand van de zogenaamde afvalbak om aandacht te vragen voor de apen die nog steeds gebruikt worden als proefdier door het Erasmus Medisch Centrum.

actie tegen dierproeven
Foto: Anti Dierproeven Coalitie

Andere universiteiten, zoals Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit in Nijmegen, zijn gestopt met proeven op apen.

”Tweederde van de onderzoeken met proefdieren is fundamenteel van aard”, zegt ADC-campagneleider Robert Molenaar. ”Dat houdt in dat het opdoen van wetenschappelijke kennis het enige doel is. Slechts 17 procent van de testen is erop gericht om medicijnen te ontwikkelen. Daarbij worden veel onderzoeken ook al in het buitenland gedaan, dan hoeven wetenschappers in Nederland die toch ook niet nog een keer te doen?”

Molenaar benadrukt dat dierproeven met mensapen in Nederland al verboden zijn. ”Onderzoekers zouden zich moeten afvragen of de proeven met apen daadwerkelijk nodig zijn”, legt hij uit. ”Want als we al niet kunnen opkomen voor de apen, dan kunnen de muizen het wel helemaal vergeten. Uiteindelijk zijn we tegen alle dierproeven.”

Bron: Metro ©PiepVandaag.nl