Het Spaanse congres heeft unaniem besloten dat dieren niet langer gezien mogen worden als ‘dingen’, maar als levende wezens met gevoel en rechten. Het wetsvoorstel is een initiatief van de conservatieve politieke partij Partido Popular die een grote verdediger is het van het stierenvechten én de jacht. Hiermee wordt een belangrijke stap genomen in Spanje in de manier waarop dieren wettelijk beschouwd worden. Echter, geldt dit voor alle dieren?

Galgo
Galgo | Foto: Wikimedia Commons

Tafels, televisies en koelkasten
Tot nu toe werden alle dieren in Spanje beschouwd als roerend goed, zoals een tafel, televisie of een koelkast. Dat betekent dat dieren in beslag genomen konden worden als zijn baas schulden had. Of deel uitmaakten van een erfenis. In geval van een scheiding werd er door de wetgeving niet vastgesteld wat er met een dier moest gebeuren, en maakte het onderdeel uit van de gemeenschappelijke huwelijkse goederen. De wetgeving is een noodzaak, want in 40% van de Spaanse woningen leeft een huisdier en men besteedt gemiddeld  jaarlijks € 1.200 aan het onderhoud.

Wings of Heart
Karen Soeters en een geredde Spaanse vechtstier in regio Madrid

Alle dieren?
Ondanks de juridische status zullen dieren verder nog steeds handelswaar blijven, zolang dit niet ingaat tegen de voorwaarde dat ze wezens met gevoel zijn en waarbij de eigenaar moet voorkomen dat ze mishandeld, in de steek gelaten of onnodig gedood worden. Ook zal het nog steeds mogelijk zijn om dieren te exploiteren in veehouderijen of te gebruiken in bloedige spektakels, zoals het stierenvechten of voor de jacht, zoals het gebruik van galgo’s en podenco’s. De juridische status is gewijzigd, en zal in de praktijk gelden voor huisdieren onder bepaalde omstandigheden, maar voor de meeste dieren verandert er weinig. Toch kan dit gezien worden als een kleine stap in de goede richting, juist in een land als Spanje, waar dieren structureel mishandeld en uitgebuit worden. Net als in veel andere landen wordt de discussie om de rechten en het welzijn van dieren ook hier steeds belangrijker, en onderwerpen als het stierenvechten en de jacht met galgo’s en podenco’s zijn steeds controversiëler in de samenleving.

Bronnen: El País, PACMA ©AnimalsToday.nl Estefanía Pampín Zuidmeer