Vijf dierenbelangenorganisaties (Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft, Stichting Dierennood en Konijn in Nood) hebben een Brandbrief gestuurd naar het bestuur van de gemeente Noordwijk met daarin het dringende verzoek op te treden tegen het veilen van levende konijnen op de door voetbalvereniging SJC georganiseerde konijnenveiling die op zaterdagavond 16 december in de gemeentelijke sporthal plaatsvindt.

konijnen
Konijnen veilen op voetbalfeestje leidt tot groot protest | Foto: Comité Dierennoodhulp

De dierenorganisaties hebben eerder al tevergeefs per brief contact opgenomen met het bestuur van de voetbalvereniging. Nu de voetbalvereniging hierover klaarblijkelijk niet in gesprek wil gaan, is het aan de gemeente om te gaan handhaven. Doet de gemeente dat niet dan zullen de dierenorganisaties aangifte gaan doen van overtreding van de Wet dieren. Door levende konijnen te veilen op een feestje van een voetbalvereniging waar men ook nog eens veel alcohol nuttigt, houdt men op geen enkel manier rekening met de intrinsieke waarde van de dieren en draagt men zeker niet bij aan het verantwoord aanschaffen van een dier en het daar zorgvuldig mee omgaan zoals de Wet dieren voorschrijft. Dit dierenmisbruik heeft bovendien niets met sport te maken, integendeel: het is bijzonder onsportief om zo met dieren om te gaan en geheel onnodig.

Wet dieren
In de Wet dieren staat dat een ieder rekening dient te houden met de intrinsieke waarde van een dier en dat een dier niet zonder redelijk doel in zijn welzijn mag aangetast worden. Ook wil de overheid met de Wet dieren bewerkstelligen dat mensen bewust nadenken voordat ze een dier aanschaffen en op de hoogte zijn van de verantwoordelijkheid die een dier nemen met zich mee brengt. Om die reden is het bijvoorbeeld strafbaar om dieren op straat te koop aan te bieden en mogen dierenwinkels dieren niet langer meer in etalages zetten. Impulsaankopen moeten zo verhinderd worden zodat dieren daar niet het slachtoffer van worden.

Traditie
Al is het konijnen veilen al een 60-jarige traditie voor deze voetbalclub, tradities veranderen gewoonlijk mee met de wet en ook met hoe de samenleving verandert. De kijk op dieren en hoe wij met hen om dienen te gaan is in de afgelopen zestig jaar in onze samenleving nogal veranderd. Zestig jaar geleden was er niet eens een wet waar we rekening met dieren dienden te houden. Overigens bestaat het merendeel van de kavels van deze veiling al niet meer uit levende dieren, maar uit bijvoorbeeld uitstapjes. Het kan niet al te moeilijk zijn om er een leuke festiviteit van te maken zonder dat er levende dieren voor het vermaak geveild gaan worden.

Persbericht Comité Dierennoodhulp