Het doodschieten van herten in de Leuvenumse bossen bij het inmiddels omstreden ecoduct Hulshorst lijkt toch te gaan gebeuren, ondanks protesten van de Faunabescherming en de Partij voor de Dieren. Luuk van der Veer, Statenlid van de Partij van de Dieren, kreeg dit te horen van het Gelders College, als antwoord op de vragen die hij had gesteld over de kwestie.

Damherten
©hetedelhert.nl

Eerder werd bekend dat de provincie Gelderland heeft besloten dat in de directe omgeving van het nog te openen ecoduct over de A28 tientallen herten moeten worden afgeschoten. Dit om te “voorkomen” dat er ”teveel” herten oversteken naar de voedselrijke gronden.

Het is onverteerbaar dat er miljoenen euro’s zijn uitgegeven aan een ecoduct, zonder dat kennelijk goed is nagedacht over de consequenties. Als een verbinding wordt gemaakt voor dieren, dan moet deze ook voor alle dieren gelden en mag er niet worden gediscrimineerd. Het gebied ten noorden van de A28 is niet zonder meer geschikt voor edelherten en er is voor deze dieren geen mogelijkheid om verder te trekken, aldus de Faunabescherming.

Volgens het Faunabeheerplan moeten twee van de drie herten worden afgeschoten op de Veluwe. Op dit moment leven er ongeveer 3000 herten op de Veluwe. In een straal van 250 meter rond het ecoduct mogen geen dieren geschoten worden. Na 250 meter zijn de herten vogelvrij verklaard.

Natuurmonumenten heeft een time-out aangevraagd omdat er geen garanties kunnen worden gegeven rond het maximum aantal herten dat het ecoduct oversteekt. Dat kunnen er ook vijftien tot twintig zijn. Daarbij wil de  vereniging dat eerst meer verkeersmaatregelen in de Hierdense Poort worden genomen.
Bron: Stentor ©PiepVandaag.nl