Zowel naar Belgische als Duitse slachthuizen zijn Nederlandse zieke varkens geëxporteerd die afgekeurd hadden moeten voor transport. Dat blijkt uit een WOB-verzoek door Animal Rights in België en uit informatie verstrekt door Duitse instanties aan RTL Nieuws. Hiermee is opnieuw is aangetoond dat de NVWA geen grip heeft op de controles, of dat er wellicht zelfs sprake is van opzettelijke nalatigheid.

zieke varkens
Zieke varkens met abcessen zijn geen uitzondering | Foto: screenshot video Animal Rights/Vimeo

Jaarlijks worden zo’n 5.000 varkens vanuit Nederland geëxporteerd naar onze buurlanden België en Duitsland. Ieder dier dat op transport gaat naar het slachthuis moet gekeurd worden door een dierenarts van de NVWA, maar net als bij de Noordelijke slachthuizen blijkt dat dus ook elders, in dit geval in Zuid-Nederland, lang niet altijd volgens de voorschriften te gebeuren.

Ernstig zieke varkens toch goedgekeurd

Animal Rights meldt dat varkens die door inspecteurs van de NVWA in Nederland goedgekeurd werden voor transport daarna door hun Belgische collega’s van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) als niet-transportwaardig werden beoordeeld, zoals op onderstaande foto’s te zien is. Soortgelijke meldingen zijn ook terug te vinden in rapportages uit 2016 en ’17.

zieke varkens
Voorbeelden van misstanden geregistreerd in België bij uit Nederland afkomstige varkens bestemd voor de slacht | Foto’s: ©Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV

Zowel in België als de Duitse deelstaat Nedersaksen zijn nu 25 gevallen bekend van zieke varkens die kreupel waren of grote abcessen hadden ten gevolge van een bacteriële ontsteking. De vrees is echter dat dit aantal nog veel hoger kan liggen. RTL Nieuws publiceerde bovenstaande foto’s gemaakt door de FAVV waarop duidelijk te zien is dat varkens enorme zwellingen hebben, of niet op hun voorpoten kunnen staan omdat ze kreupel zijn. Deze dieren hadden nooit op transport gemogen, maar waren toch goedgekeurd door de controleurs van de NVWA. Een anonieme NVWA-medewerker vertelt tegen RTL Nieuws:

“Deze gevallen hadden er niet tussendoor mogen glippen, anders had de Belgische dierenarts ze er ook niet uitgehaald. Deze gebreken moeten ook al op de exportverzamelplaats aanwezig zijn geweest.”

Ter verdediging zegt de NVWA dat ieder geval er ‘één teveel is’ maar dat de verwondingen ook tijdens het transport ontstaan kunnen zijn. Daarover zegt een NVWA-medewerker:

“De controles op de exportverzamelplaatsen stellen geen flikker voor. Handhaven en rapporten schrijven is een restpost, want alles is erop gericht om de export niet in de weg te zitten.”

Een voorbeeld van zieke varkens met abcessen is te zien in onderstaande video:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Niet geloofwaardig

Volgens de NVWA komen er jaarlijks uit heel Duitsland en België zo’n 35 meldingen van dieren die niet transporwaardig zouden zijn, maar met een aantal van 25 gevallen alleen al vorig jaar in deelstaat Nedersaksen lijkt dat aantal niet geloofwaardig. De NVWA zou 14 meldingen hebben ontvangen uit Duitsland, terwijl dat aantal dus veel lager is dan wat deelstaat Nedersaksen aangeeft.

Het mag duidelijk zijn dat de NVWA op alle fronten faalt waar het controles op dierenwelzijn betreft en daarom schreef Karen Soeters onlangs in haar blog dat het hoog tijd is dat er koppen gaan rollen. Ook deed ze een oproep richting (oud-)medewerkers van de NVWA om aan de bel te trekken wanneer ze ervaringen hebben met druk van binnenuit of buitenaf om dieren goed te keuren die ongeschikt zijn voor transport en daarmee voor de slacht. Neem hiervoor contact op via redactie@animalstoday.nl. Dit mailadres wordt door Karen Soeters beheerd en niemand anders heeft toegang. Persoonlijke gegevens zullen nimmer doorgegeven worden aan derden, tenzij met expliciete toestemming van de afzender.

Karen’s blog: Grove misstanden bij de NVWA, er moeten koppen rollen!

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel