Jagers krijgen vrijstelling van de avondklok om hun misselijkmakende praktijken ’s nachts voort te kunnen zetten. Dat heeft de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging bekendgemaakt, nadat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de provincies en de provinciale faunabeheereenheden gevraagd heeft om de ontheffing te regelen.

jagers mogen avondklok negeren
Jagers mogen avondklok negeren om vossen en wilde zwijnen te schieten | Foto: publiek domein

De Jagersvereniging zegt blij te zijn met het besluit omdat ze beweren niet voldoende wilde zwijnen en vossen af te kunnen schieten, wat met name in Limburg en op de Veluwe plaatsvindt. De provincie Limburg drong gisteren al aan op een ontheffing van de avondklok. Het zou te lastig zijn om de dieren overdag af te schieten, vandaar dat er ’s nachts onder meer met lichtbakken en nachtkijkers gewerkt wordt, om ze te lokken en makkelijk af te kunnen knallen.

Geen avondklok voor jagers

De jacht op vossen en wilde zwijnen is in volle gang en jagers worden weer eens in de watten gelegd door de beleidsmakers, want geschoten zal er worden. Ditmaal hoeven ze zich niet aan de voor iedereen geldende coronaregels te houden en mogen de avondklok gaan negeren, die zaterdagavond 23 januari vanaf 21 uur ingaat. Het doden van dieren wordt klaarblijkelijk gezien als een essentieel beroep, wat een farce is vergeleken met de beroepen die er in deze periode echt toe doen, zoals de mensen in de zorg die er juist alles aan doen om levens te sparen.

jagers mogen avondklok negeren
Wild zwijn | Foto: publiek domein

Er wordt op wilde zwijnen geschoten omdat er te veel van zouden zijn en vossen zijn niet welkom omdat ze het gemunt zouden hebben op weidevogels en pluimvee met vrije uitloop. De vos wordt hiermee wederom gedemoniseerd als zijnde de oorzaak van de teruggang van de aantallen weidevogels in Nederland, terwijl de overheersende oorzaken – eentonige landbouw, urbanisatie en industrialisatie – voor het gemak weer eens onder het kleed worden geschoven. Maar de hand in eigen boezem steken is hier zoiets als vloeken in de kerk.

jagers mogen avondklok negeren
Foto: publiek domein

Iedere nacht een ‘feestje’

Dat er in politiek Den Haag en provincies veel vriendjes van jagers rondlopen was allang bekend, maar dat jagers zich niet hoeven te houden aan de meest strenge regel tot nu toe is een onbegrijpelijk besluit en stuit tegen de borst. Het is misselijkmakend dat jagers rechten krijgen die boven de regels voor ‘gewone’ burgers gaan, terwijl ze niets anders doen dan het doden van dieren. Ondertussen houdt niemand toezicht op wat deze jagers doen, die feitelijk een vrijbrief krijgen om er iedere nacht een ‘feestje’ van te maken. Een besluit waardoor er beslist weer mensen zullen zijn die het gevoel krijgen dat ook zij zich niet aan de regels hoeven te houden, want ‘jagers hoeven het ook niet’.

Ook in België hebben jagers ontheffing gekregen van de avondklok om everzwijnen af te schieten, omdat ze te veel schade zouden aanrichten aan landbouwgewassen.

Bronnen:

Einde nachtelijke jacht op vossen en konijnen in Zuid-Holland

©AnimalsToday.nl BVR