Tot in het restaurant van de Tweede Kamer toe probeert De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) de besluitvorming in de Tweede Kamer over de plezierjacht te beïnvloeden.  Dat blijkt uit een artikel in het blad De Nederlandse Jager van november. Hierin valt te lezen dat…