In Gelderland 4.000 meer koeien op stal

Er komen in Nederland steeds meer melkkoeien bij die hun leven slijten in de stal en geen toegang tot de wei hebben. In 2012 was er een toename van 30.000 dieren, waarvan 4.000 in Gelderland. De Partij voor de Dieren fractie Gelderland wil dat koeien weidegang krijgen en dient volgende week een motie in.

weidegang
Foto: Angelique Lagarde

De Partij voor de Dieren heeft de gedetailleerde cijfers opgevraagd bij het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Afgelopen jaar was er een toename van 29.951 melkkoeien die permanent op stal staan. In 2012 waren er in totaal 423.971 koeien zonder weidegang. Er zitten grote verschillen tussen de beweiding per provincie. Een koe in Noord-Holland heeft de meeste kans op weidegang, daar mag 90% van alle koeien de wei in. Koeien in Flevoland hebben het minste geluk, daar heeft een magere 29% van alle koeien weidegang. Provincie Gelderland staat op de vijfde plaats, daar heeft 72% van de koeien weidegang. Gemeente Hardenberg (provincie Overijssel) had afgelopen jaar de grootste toename van het aantal koeien zonder weidegang.

weidegang
Tabel weidegang per provincie per gemeente 2012 – Partij voor de Dieren

De Raad van State Noord-Brabant oordeelde onlangs dat er sprake is van intensieve veehouderij wanneer dieren continue binnen worden gehouden. Cijfers van het CBS laten zien dat ook in Gelderland een aanzienlijk deel van de koeien geen substantiële weidegang hebben. Ten opzichte van vorig jaar zijn er in Gelderland 3.990 koeien bijgekomen zonder weidegang. 30% van de dieren, wat overeenkomt met 58.400 koeien, worden permanent op stal gehouden in Gelderland.

In 2015 wordt het melkquotum afgeschaft, hierdoor zal de melkproductie naar verwachting met twintig procent toenemen. Door schaalvergroting zullen er meer koeien komen. Als gevolg verdwijnen nog meer koeien definitief uit de wei1. De fractie vindt dit een ongunstige ontwikkeling en wil voorkomen dat er in de toekomst steeds minder koeien in Gelderse weilanden grazen.

De Partij voor de Dieren overlegt met ander fracties over een in te dienen motie. Met de motie verzoekt de fractie het college om een voorstel om weidegang bij koeien via de omgevingsvisie te garanderen.

Persbericht Partij voor de Dieren