De kleinste dolfijn ter wereld wordt met uitsterven bedreigd, maar Nieuw-Zeeland neemt te weinig maatregelen om het dier te beschermen. Het leefgebied van de mauidolfijn moet veel veiliger worden gemaakt, door visnetten te verwijderen. Deze zijn zo fijnmazig dat de dolfijnen ze niet op tijd opmerken en erin verstrikt raken, waardoor ze verdrinken.

mauidolfijn
Foto Credit: *michael sweet* via Compfight cc

Om de mauidolfijn voor uitsterven te behoeden roept het WNF de Nieuw-Zeelandse regering op tot een netverbod in het totale leefgebied van deze dolfijn. Nieuw-Zeeland heeft weliswaar op sommige plekken netten verboden, maar volgens natuurbeschermers is dit lang niet genoeg. In zo’n 75% van het gebied waar de maui’s leven, zijn ze alsnog onbeschermd.

Volgens tellingen in maart 2012 leven er nog maar zo’n 55 volwassen mauidolfijnen (ten opzichte van 1500 in de jaren zeventig). De dieren komen alleen voor in de wateren ten westen van het Nieuw-Zeelandse Noordereiland. Ze zijn duidelijk te herkennen aan hun afgeronde rugvin en een opvallende zwarte tekening.

De enige echte oplossing om de zeldzame maui te beschermen is een verbod op visserij en andere risicovolle activiteiten. Meerdere deskundigen onderschrijven dit, zoals de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC), de wetenschappelijke commissie van de IUCN en het wetenschappelijke panel ingesteld door de Nieuw-Zeelandse regering zelf.

Dat het lot van de kleine maui veel mensen raakt, bewijst de handtekeningenactie van het Amerikaanse WNF in 2012. 30.000 mensen tekenden deze petitie, waarmee minister-president John Key per handtekening een verzoek ontving om de maui te redden en een verbod op visnetten in te stellen. Gezien het kleine aantal maui’s is te hopen dat hij alsnog heel snel de benodigde maatregelen treft.

Bronnen: Wereld Natuur Fonds en BBC ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde