Een studie van het Climate Accountability Institute (CAI) onder leiding van wetenschapper Richard Heede, suggereert dat bijna twee derde van de uitstoot van broeikasgassen sinds het begin van de Industriële Revolutie afkomstig is van slechts 90 bedrijven.

Leeuwendeel
Foto via Greenpeace.org

Onder die 90 zitten energiebedrijven als BP, ExxonMobil en Shell. 83 van de 90 hebben van doen met productie van kolen, olie en gas. De overgebleven 7 zijn bedrijven verantwoordelijk voor de vervaardiging van cement.

De wetenschappers achter de studie claimen dat deze kleine relatief kleine groep bedrijven verantwoordelijk is voor een uitstoot van 914 gigaton CO2, wat gelijk staat aan 63% van alle uitstoot door industrie tussen 1751 en 2010. Ook claimen zij dat de helft van alle broeikasgassen uitgestoten is in de loop van slechts de afgelopen 25 jaar.

De voormalige vice president Al Gore, tevens bekend van de documentaire An Inconvenient Truth verklaarde in The Guardian:

“Deze studie is een cruciale stap voorwaarts in het doorgronden van de evolutie van de klimaatcrisis. Degenen die historisch verantwoordelijk zijn voor het vervuilen van onze atmosfeer hebben een duidelijk verplichting deel uit te maken van de oplossing.”

Het rapport van de CAI komt in navolging van het document gepubliceerd door het klimaatveranderingspanel (IPCC) van de Verenigde Naties. Hierin wordt gezegd dat er sprake is van een ‘CO2-budget’ van fossiele brandstoffen die veilig kunnen worden gewonnen en gebruikt voordat we worden getroffen door een temperatuurstijging van boven de 2 graden Celsius, ofwel de internationale vastgestelde limiet.

Volgens diezelfde publicatie mag er dan niet meer dan 1.000 miljard ton CO2-uitstoot in totaal zijn tot het einde van deze eeuw, gemeten vanaf het begin van de Industriële Revolutie. Dan is er minimaal 66% kans op het kunnen terugdringen van de opwarming van de aarde. In 2011 was al 531 miljard ton verbruikt door verbranding van fossiele brandstoffen als energiebron, door het wegkappen van bos ten gunste van landbouw enzovoorts. Dat betekent dat er in het budget nog 469 miljard zit en we nog een hele eeuw voor de boeg hebben.

Hoewel de publicatie van het CAI voorbij gaat aan de rol van consumentenvraag en energieverbruik per persoon, geeft het wel te denken. 90 bedrijven verantwoordelijk voor twee derde van alle uitstoot!

Bekijk de interactieve infographic op de site van The Guardian.

Bekijk de factsheet van Greenpeace hier.

Bron ©PiepVandaag.nl