Bij 100 vrijwilligers worden nestkasten voor spreeuwen opgehangen door de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek. De nestkasten zijn voorzien van camera’s, waardoor het broedproces en het grootbrengen van de jongen vogels op de voet gevolgd kan worden.

spreeuwen
Spreeuwen | Foto: Wikimedia Commons

Het gaat niet goed met de populatie spreeuwen in ons land. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw zijn de aantallen afgenomen met 40% en die afname zet nog steeds door. Waarom de populatie afneemt is nog niet helemaal duidelijk. Wetenschappers vermoeden hoge sterfte bij jongen. In buurlanden is de situatie voor de vogel niet veel anders.

2014 is uitgeroepen tot Jaar van de Spreeuw. Om te kijken wat er gebeurt tijdens de broed zijn nu de nestkasten met camera’s in gebruik genomen. Later dit jaar volgen tellingen van spreeuwen.

Bron: Vroege Vogels ©PiepVandaag.nl