Boerenbonden uit Groningen gaan landelijk actie voeren om het mogelijk te maken ook in de winter ganzen af te schieten. Het al zeer omstreden ganzenakkoord komt hiermee onder druk te staan, omdat hierin is vastgelegd dat in de winter niet op ganzen gejaagd mag worden. De boeren roepen op om zo snel mogelijk massaal ontheffing aan te vragen bij de provincie.

Ganzen winter

“In het ganzenakkoord staat dat er in de winter geen ganzen meer mogen worden geschoten. Nu gebeurt dat wel en worden elke winter zo’n honderdduizend ganzen geschoten. In de winter lijden boeren ook schade en dus vinden wij dat ze ganzen moeten kunnen bestrijden”, aldus voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond Dirk-Jan Schoonman.

Ook de Nederlandse Akkerbouw Vakbond steunt de oproep.

In het ganzenakkoord wordt afgesproken het aantal grauwe ganzen en brandganzen in de zomer in vijf jaar tijd flink te verminderen. Ook de populatie van exoten en ‘soepganzen’ moet omlaag.

Eind juni adviseerde Alterra Wageningen dat er de komende vijf jaar 380.000 ganzen moeten worden afgeschoten.

De ganzen zouden schade aanbrengen aan landbouwgronden en gewassen. Staatsbosbeheer, LTO Nederland en zelfs de Vogelbescherming(!) steunen de voorgenomen slacht onder de ganzenpopulatie.

Ondanks het feit dat er inmiddels legio alternatieven zijn om ganzen bij landbouwgronden weg te houden en dat wetenschappelijk onderzocht is dat afschot alsmede het vergassen van ganzen absoluut geen effect heeft op de populatie op langere termijn zijn de ganzen opnieuw vogelvrij verklaard.

Bron: Dagblad van het Noorden, 9 augsutus 2013, Editie Oost-Groningen ©PiepVandaag.nl