Als we niet snel ingrijpen zullen tien vogelsoorten op korte termijn uit ons land verdwijnen. Hoog op de lijst staan de zomertortel en de grutto. Samen met andere vogels van de rode lijst zijn ze opgenomen in het nieuwe boek Bedreigde vogels in Nederland, verschenen bij KNNV Uitgeverij.

bedreigde vogels
De grutto staat symbool voor alle bedreigde vogels in Nederland  | Foto: ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

De auteurs van Bedreigde vogels in Nederland werken bij de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Ze beschrijven onder meer de strandplevier, grutto, ortolaan, kwartelkoning en zomertortel, die allemaal op het punt staan om ons land definitief de rug toe te keren.

Oplossingen
In het boek wordt per vogel gekeken naar het landschap waarin ze leven en met welke bedreigingen ze te maken krijgen. Vanuit deze inventarisatie wordt ook gekeken naar oplossingen, waardoor Bedreigde vogels in Nederland geen requiem is maar een handleiding voor het beschermen van een aantal kritieke vogelsoorten. Hoofdauteur Robert Kwak van Vogelbescherming:

“Grote kanshebber om de eerstvolgende te zijn is de zomertortel. Maar ook weidevogels zoals de nationale vogel de grutto dreigen met ongewijzigd beleid uit te sterven als broedvogel in Nederland, of nog in minimale aantallen in enkele reservaten te overleven.”

bedreigde vogels
Wie ziet en hoort nog zomertortels? | Foto: Jac. Janssen/flickr

Leefgebied en voedsel ontnomen
Bedreigde vogels in Nederland trekt ook conclusies, namelijk dat de mens de veroorzaker is door ‘vernietiging van leefgebieden en verdwijnen van insecten’. In de afgelopen honderd jaar zijn negen soorten definitief verdwenen en de nu genoemde tien soorten staan als eerste op de lijst. Maar wanneer er niet wordt ingegrepen zullen dat nog veel meer soorten worden, simpelweg omdat al hun leefgebied is ontnomen of hun voedsel definitief is verdwenen.

Naast beschrijvingen per landschap en soort worden er populatietrends en verspreidingskaarten gepresenteerd in het boek, waardoor een duidelijk overzicht is ontstaan van de bedreiging door de tijd heen.

– Bedreigde vogels in Nederland – Vogels van de Rode Lijst in hun leefgebied
– Auteurs: Robert Kwak, Ruud van Beusekom, Ruud Foppen, Jip Louwe Kooijmans en Kees de Pater
– Illustrator: Elwin van der Kolk
– ISBN: 9789050116688
– KNNV Uitgeverij 2018
– Prijs: € 24,95

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel