De komende tijd is het in de provincie Overijssel niet toegestaan kolganzen, grauwe ganzen en brandganzen dood te schieten. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald.

ganzen
Kolganzen. Foto: Andreas Trepte/Wikipedia

Vorig jaar kreeg Faunabeheer in Overijssel toestemming van de provincie om de gedurende het hele jaar ganzen af te schieten. Eerder was nog afgesproken dat in ieder geval trekganzen vier maanden winterrust zouden krijgen en er in die periode niet gejaagd zou worden. De Vogelbescherming stapte daarop naar de rechter.

De ontheffing is door de rechter opgeschort tot 1 maart. Volgens de rechterbank heeft de provincie niet genoeg onderbouwd dat overwinterende ganzen schade zouden veroorzaken aan grasland. Daarbij geldt dat in andere provincies een verbod geldt voor het afschieten van ganzen in de winter.

De Vogelbescherming heeft ook bij de provincie bezwaar gemaakt. Een nieuw besluit over een ontheffing wordt echter pas begin februari genomen waarop de Vogelbescherming een spoedprocedure heeft aangespannen bij de rechtbank.

Bron ©PiepVandaag.nl