Vorige week donderdag heeft de provincie Overijssel bekend gemaakt dat er het hele jaar door op ganzen mag worden gejaagd. Eerder was afgesproken dat in ieder geval trekganzen vier maanden winterrust zouden krijgen en er in die periode niet gejaagd zou worden. Natuurmonumenten, de Vogelbescherming, Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer zijn woedend. Zij waren eerder verenigd in de Ganzen 7 en ondertekenden in 2012 het omstreden Ganzenakkoord. Het akkoord was een afspraak tussen zeven landbouw- en natuurorganisaties en provincies over het zogenaamde beheer van de ganzen in Nederland.

Ganzen - winterrust
Foto: Frans & all via Compfight cc

Januari vorig jaar werd duidelijk dat als gevolg van dit akkoord 500.000 ganzen gedood zouden worden door middel van vergassing en jacht. De ganzen zouden schade aanbrengen aan landbouwgronden en gewassen.

Op 1 januari 2014 had het akkoord in werking moeten treden maar er ontstond onenigheid over de winterrust van de dieren. Volgens de Vogelbescherming en Natuurmonumenten was LTO niet bereid de winterrust van de ganzen te respecteren. Het Ganzenakkoord was dan ook van de baan.

Provincies kunnen nu zelf afspraken maken hoe ze de “overlast” van ganzen willen bestrijden. Zo maakte de Provincie Gelderland eind april bekend aankomende zomer 30.000 ganzen te gaan afschieten en als dat niet afdoende blijkt wordt ook in deze provincie al gesproken over het continueren van de jacht tijdens de winterrust.

Winterrust

Overijssel is de eerste provincie die nu officieel de winterrust van de trekganzen schrapt.
Natuurmonumenten, de Vogelbescherming, Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer hebben aangegeven niet aan het nieuwe ganzenplan te zullen meewerken. De provincie is echter onvermurwbaar en blijft bij haar besluit de ganzen het hele jaar door vogelvrij te verklaren.
De organisaties bekijken nu welke juridische stappen ze mogelijk kunnen nemen tegen de provincie.

“We zijn zeer teleurgesteld. Overijssel mist een kans om de reputatie van betrouwbare overheid te bevestigen”, schrijven ze in hun brief aan verantwoordelijk gedeputeerde Hester Maij. “Uw besluit zal onuitvoerbaar blijken, aangezien de terrein beherende organisaties niet meedoen”, aldus de organisaties in hun brief naar de Provincie.

Nederland is een van de weinige overwinteringsgebieden van trekganzen. De organisaties vinden daarom dat Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft om de kwetsbare dieren te beschermen.

Bron: Leeuwarder Courant, Editie Zuid , 23 mei 2014 vrijdag ©PiepVandaag.nl