Deze zomer mogen er extra veel ganzen worden geschoten als de provincie Gelderland bereid is om de zogenaamde schade die de dieren tijdens de winterrust zouden veroorzaken te vergoeden. Dat heeft de Faunabeheereenheid (FBE), afdeling Gelderland gisteren laten weten.

Ganzen - Gelderland
Foto: le_phi72 via Compfight cc

In de FBE zijn alle betrokken partijen behalve dierenbeschermingsorganisaties vertegenwoordigd. Er wordt nu ook al gesproken over het jagen op ganzen tijdens de winterrust als de aangekondigde maatregelen (ruime vergoeding en groter afschot) niet afdoende zijn. Voor de natuurbeheerders was dit tot nu toe onbespreekbaar.

Onenigheid over de winterrust van de dieren zorgde ervoor dat het landelijk gesloten en omstreden ganzenakkoord vorig jaar uit elkaar ging. Het akkoord was een afspraak tussen zeven landbouw- en natuurorganisaties en provincies over het zogenaamde beheer van de ganzen in Nederland.

Begin januari vorig jaar werd duidelijk dat als gevolg van dit akkoord 500.000 ganzen gedood zouden worden door middel van vergassing en jacht. De ganzen zouden schade aanbrengen aan landbouwgronden en gewassen.

Feit is dat er inmiddels legio alternatieven zijn om ganzen bij landbouwgronden weg te houden en feit is ook dat wetenschappelijk is onderzocht dat afschot alsmede het vergassen van ganzen absoluut geen effect heeft op de populatie op langere termijn.

Afschot en vergassing van de dieren is symptoombestrijding. De belangrijkste oplossing is het minder aantrekkelijk inrichten van het landschap voor de ganzen.

Bronnen: Volkskrant.nl & ED.nl ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.