Search Results for "ganzenvergassing"

ganzen
Binnenland, Kort, Nieuws

Ganzenvergassingen mogen doorgaan van rechter 

Het op grote schaal vergassingen van ganzen en hun jongen mag doorgaan. Dat is de uitkomst van een juridische procedure. Al in 2018 diende Animal Rights twee handhavingsverzoeking in bij minister Schouten tegen Duke Faunabeheer, een bedrijf uit Lelystad en verantwoordelijk voor de vergassingen. In Nederland…

Binnenland, Nieuws

Geen ganzenvergassing in Zuid-Holland 

Vandaag zou de ganzenvergassing in de provincie Zuid-Holland aanvangen, volgens het faunabeheerplan van de provincie. De rechtbank Den Haag oordeelde gisteren echter in hoger beroep, dat was aangespannen door de Faunabescherming en Sticthing Dierenradar, dat er onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van deze methode…

ganzenvergassing
Binnenland, Kort, Nieuws

Aangifte tegen ganzenvergassing 

Drie dierenwelzijnsorganisaties hebben samen met dominee Hans Bouma aangifte gedaan van het vergassen van meer dan duizend grauwe ganzen in de Jan Durkspolder bij Oudega, gelegen in Nationaal Park De Alde Feanen in Friesland. De aangifte is gedaan tegen Duke Faunabeheer, Gedeputeerde Staten, It Fryske Gea en de Friese…

Ganzen
Binnenland, Kort, Nieuws

Ganzenvergassing is in strijd met Flora- en Faunawet 

Volgens de Dierenbescherming houden natuurorganisaties als de Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zich bij de bestrijding van de zogenaamde ganzenoverlast niet aan de Flora- en Faunawet. Daarin staat namelijk dat dieren alleen gedood mogen worden als alternatieven niet werken. Natuurorganisaties noemen in een nieuwe handleiding echter…

Vliegende ganzen
Binnenland, Kort, Nieuws

Update: Ganzenvergassing gaat toch door 

Ganzen binnen een straal van twintig kilometer rondom Schiphol mogen gevangen en gedood worden. De bestuursrechter in Haarlem heeft dit vanmiddag besloten. De Faunabescherming probeerde het vergassen van de dieren door middel van een rechtszaak te verhinderen, maar de rechter is daarin niet meegegaan. Het…

Schiphol ganzenvergassing
Binnenland, Kort, Nieuws

Provincie verleent ontheffing ganzenvergassing 

Berichtte PiepVandaag.nl gisteren over de verleende vrijstelling op het verbod op gebruik van koolstofdioxide voor de vergassing van ganzen door Duke Faunabeheer. Vandaag heeft dan ook de provincie Noord-Holland ontheffing verleend om op korte termijn te gaan starten met de ganzenvergassing. Buiten provincie Noord-Holland hebben…