Ganzen binnen een straal van twintig kilometer rondom Schiphol mogen gevangen en gedood worden. De bestuursrechter in Haarlem heeft dit vanmiddag besloten.

Vliegende ganzen - ganzenvergassing
Photo Credit: ellab3 via Compfight cc

De Faunabescherming probeerde het vergassen van de dieren door middel van een rechtszaak te verhinderen, maar de rechter is daarin niet meegegaan. Het vangen en doden van ganzen rond Schiphol werd eerder op last van de bestuursrechter in Haarlem tijdelijk stilgelegd. In delen van Utrecht en Zuid-Holland, die binnen de 20 kilometer van Schiphol liggen, worden er al ganzen gevangen. Noord-Holland wachtte voor de ganzenvergassing op een uitspraak van de rechter.

Het doden is toegestaan omdat de vliegveiligheid wordt bedreigd door de vogels. Volgens de Faunabescherming en de Dierenbescherming zijn hiervoor echter ook voldoende alternatieven voorhanden.

Bron @Piepvandaag.nl