Het hooggerechtshof in Pretoria, Zuid-Afrika heeft het binnenlandse verbod om hoorns van neushoorns te verhandelen opgeheven. Het verbod was sinds 2009 van kracht. Volgens de rechter heeft de staat niet de juiste procedure gevolgd om de wet in te stellen.

Neushoorn - olifant - Zuid-Afrika
Foto: Arno Meintjes Wildlife / Foter.com / CC BY-NC-SA

Daarmee is het wederom legaal om in Zuid-Afrika neushoornhoorn te verhandelen, een vrijbrief voor stropers. Het verbod werd juist ingesteld om de toenemende stroperij van neushoorns in te dammen. De illegale jacht is de laatste tien jaar enorm toegenomen en bedreigt de neushoorns in hun voortbestaan. Vorig jaar nog werden er in Zuid-Afrika alleen al ruim 1.200 van hen gedood voor hun hoorn. Een tragisch dieptepunt.

Bijna 90 procent van alle Afrikaanse neushoorns heeft zijn leefgebied in Zuid-Afrika en het zal niet lang meer duren voordat er jaarlijks meer neushoorns sterven dan er worden geboren. De advocaat van het Kruger National Park spreekt zelfs van een “voldongen feit” dat de neushoorn bij het huidige overheidsbeleid per 21021 officieel uitgestorven zal zijn.

Met de handel in neushoornhoorn wordt veel geld verdiend. Vooral in Aziatische landen als China en Vietnam wordt veel geld neergelegd voor hoorn, omdat men het allerlei mythische krachten toekent.

Het opheffen van het Zuid-Afrikaanse handelsverbod is een volgende tegenslag in de strijd om de dieren te beschermen.

Bron: NU.nl ©PiepVandaag.nl