In Nederland worden op sommige plaatsen de afgesproken EU-normen voor fijnstof al jaren overschreden. Voor Milieudefensie reden genoeg om een proces tegen de staat te beginnen. De milieuorganisatie werd in september jl. door de rechter in het gelijk gesteld. 70% van de overschrijdingen, veroorzaakt door de intensieve veehouderij, ligt in 1 gemeente, het Limburgse Nederweert. De Partij voor de Dieren-fractie in het Limburgse Parlement brengt dit al jaren onder de aandacht.

fijnstof
De PvdD Limburg stelde voor nieuwe vestiging en uitbreiding van geitenstallen tijdelijk te stoppen, in afwachting van het rijksonderzoek naar longklachten | Foto: Angelique Lagarde/PiepVandaag.nl

Direct na de uitspraak diende de partij een motie in om de rechterlijke uitspraak serieus te nemen en met een plan van aanpak te komen. Deze motie en de volgende haalden geen meerderheid. Dat de aanhouder wint werd gisteren duidelijk toen een derde, samen met D66 ingediende motie, met een grote meerderheid werd aangenomen. Alleen het CDA stemde tegen, de VDD naar verluid per ongeluk aangezien ze eerder aangaven achter de motie te staan. En dat is heel goed nieuws voor zowel omwonenden; luchtvervuiling kost gemiddeld 13 maanden van ons leven. Deze week luidden bijna 170 longartsen en het Longfonds de noodklok. Ze stellen dat het gevaar dat mensen ziek worden of dood gaan door vieze lucht ernstig wordt onderschat.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende dat luchtvervuiling in Nederland per jaar leidt tot 1.200 gevallen van longkanker, 5.000 spoedopnamen in het ziekenhuis vanwege acute hart- of luchtwegklachten en 6.900 nieuwe gevallen van chronische bronchitis bij volwassenen.

Maar het is ook goed nieuws voor de dieren in de intensieve veehouderij in de gemeentes Peel en Maas en Nederweert.

De Partij voor de Dieren, hierin gesteund door D66, is van mening dat het plaatsen van luchtwassers geen oplossing is, deze kunnen zelfs meer innovatieve ontwikkelingen die breder dan alleen fijnstof op duurzaamheid, diervriendelijkheid en gezondheid gericht zijn, in de weg staan. Het “oplossen” van het fijnstofprobleem in Nederweert met luchtwassers zou de belastingbetaler 1 miljoen euro kosten. Er zijn ook twijfels over de efficiëntie van luchtwassers en het daadwerkelijke gebruik. Bekend is dat ze subsidies en energie slurpen, stalbranden aanjagen en zorgen voor een ongezond stalklimaat.

Een voorbeeld van zo’n innovatieve ontwikkeling is de Kipster-stal. (Het fijnstof wordt bij deze kippenstal in de binnentuin afgevangen – red.)

Door de aangenomen motie wordt er nu naar een plan gekeken om fijnstof te verminderen en daarbij niet de oplossing in luchtwassers te zoeken.
Een ander motie van de Partij voor de Dieren, om in afwachting van het rijksonderzoek naar de longklachten van omwonenden van geitenhouderijen, een tijdelijke stop op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenstallen in te stellen, werd verworpen. De motie werd gesteund door de voltallige oppositie en coalitiepartij PvdA. CDA, VVD, D66 en SP stemden tegen.

Het is heel erg teleurstellend dat er op het laatste moment is teruggeschrokken voor een onmiddellijke bouwstop, maar daar waar de gedeputeerde eerst niets over restricties wilde weten heeft hij nu wel toegezegd met een plan te willen komen. Omdat onze buurprovincies wel de geitenhouderij op slot hebben gezet, vrezen wij toch een stormloop op vergunningen in de tussentijd. De geitenhouderij wordt immers niet gehinderd door de strengere regelgeving waar bijvoorbeeld varkensboeren mee te maken hebben. Voor geiten zijn er nauwelijks welzijns- en mestregels. We zijn wel heel blij dat we nu samen met D66 hebben kunnen bereiken dat er een totaalaanpak komt voor duurzaamheid en dierenwelzijn voor veehouderijen.

Pascale Plusquin, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Limburg

@Animals Today