De stroperij van neushoorns in Zuid-Afrika heeft wederom een dieptepunt bereikt. Dit ondanks alle maatregelen die door de autoriteiten zijn genomen om de stroperij tegen te gaan. Maar liefst 1.020 dieren zijn door stropers gedood sinds het begin van dit jaar. Dat blijkt uit gegevens van de Zuid-Afrikaanse overheid.

Neushoorns stroperij
Neushoorns | Foto: allspice1 via Compfight cc

In 2013 werden 1.004 neushoorns gestroopt voor hun hoorn. Langs de grens met Mozambique en in het Krugerpark werden de meeste dieren gedood. Rangers vonden dit jaar in deze gebieden tot nu toe 672 kadavers van neushoorns.

Eind oktober werd bekend dat stropers in het Krugerpark waarschijnlijk hulp krijgen van binnenuit. Dat vermoeden heeft de politie uitgesproken na een schietpartij, waar drie stropers bij betrokken waren. Volgens Zuid-Afrikaanse media droegen twee van hen uniformen van parkopzichters. Bij de schietpartij, die op een zaterdagochtendvroeg plaatsvond, kwam een van de vermoedelijke stropers om het leven. De man droeg een uniform uit het leger van Mozambique. Zijn handlangers zijn gearresteerd. Zij hadden officiële uniformen van South African National Parks (SANPARKS) aan.

Door de enorme bedragen die op dit moment geboden worden voor de hoorns zijn niet alleen dorpsbewoners overgegaan op stropen, maar ook de georganiseerde misdaad heeft deze lucratieve business ontdekt. Stropers zetten nu zelfs helikopters in om de dieren te vinden. Ondanks het feit dat zelfs het Zuid-Afrikaanse leger wordt ingezet, worden er, blijkt ook weer uit deze cijfers, in het Kruger National Park ieder jaar meer neushoorns afgeslacht.

Bron: Parool ©PiepVandaag.nl