Weer is Nederland opgeschrikt door uitbraak van de vogelgriep. Provincie Gelderland voert echter op dit moment gesprekken in de Gelderse Vallei, één van de twee regio’s waar de meeste pluimveebedrijven zitten, voor uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderij. De Partij voor de Dieren dient een agendaverzoek in om woensdag in de commissie Landelijk gebied de vogelgriepuitbraak te bespreken.

Kip vogelgriep
©Kimberley Janisch

Duizenden dieren moeten het door de uitbraak van de vogelgriep bekopen met de dood. Doordat veel van de dieren voor de export bedoeld zijn, worden ze niet gevaccineerd. Fractievoorzitter Luuk van der Veer:

“Een systeem dat gezonde dieren ruimt, terwijl er een vaccin bestaat, is een ziek systeem”.

De Partij voor de Dieren wil woensdag overleg met gedeputeerde Van Dijk of er consequenties getrokken worden uit de grote onrust die in Barneveld is ontstaan na de uitbraak van de vogelgriep. In de Gelderse Vallei achtte men de kans aanwezig dat er weer een situatie als in 2003 zou ontstaan. Kennelijk zijn er door de provincie in de jaren daarna onvoldoende maatregelen getroffen. De pluimveehouderijsector is rond Barneveld zo gegroeid, dat bij een uitbraak van een dierziekte al snel een onbeheersbare situatie ontstaat.

De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat de provincie meer uitbreidingsmogelijkheden wil toestaan, terwijl iedereen nu ziet hoe gevaarlijk de huidige situatie al is. De fractie wil betrokken worden in het proces van uitbreidingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij.

Persbericht Partij voor de Dieren