De Partij voor de Dieren wil dat de regering alle Monsanto-onderzoeken over glyfosaat laat beoordelen door onafhankelijke wetenschappers. PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg heeft hiertoe deze week een motie ingediend samen met Fatma Koşer Kaya (D66). Monsanto probeert al jarenlang de grote risico’s van het bestrijdingsmiddel RoundUp te ontkennen met frauduleuze studies. Daardoor is dit gevaarlijke gif nog steeds toegestaan.

roundup - monsanto - glyfosaat

Monsanto heeft in de jaren ’80 opzettelijk onderzoeksresultaten verdraaid om het verhoogde risico op kanker door het gebruik van glyfosaat te verhullen. VN-experts hebben geconcludeerd dat Monsanto wetenschappers betaalde om de valse indruk van wetenschappelijke controverse te creëren rond de gevaren van hormoonverstoorders als glyfosaat. Ook blijkt uit uitgelekte e-mails dat Monsanto wetenschappers heeft betaald om positieve artikelen te schrijven over de producten van het bedrijf.

Hierdoor bestaan grote twijfels over de betrouwbaarheid van het onderzoek dat door Monsanto is aangeleverd over de effecten van glyfosaat op de gezondheid van mens, dier en milieu. Toch is dit het enige onderzoek waar de toelating van dit bestrijdingsmiddel op de Europese en Nederlandse markt op berust. Daarom heeft Kamerlid Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) vandaag samen met Fatma Koşer Kaya (D66) de regering opgeroepen om onafhankelijke wetenschappers een oordeel te laten vellen over de kwaliteit van deze onderzoeken en over de risico’s van glyfosaat.

Persbericht Partij voor de Dieren


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.