Paardenmarkten in de vorm en hoedanigheid zoals ze nu plaatsvinden zijn niet alleen niet meer van deze tijd, ze zijn ook in strijd met de Wet Dieren.

In artikel 2.1 eerste lid van de Wet Dieren staat dat het verboden is om zonder redelijk doel bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Op paardenmarkten wordt het welzijn van de paarden zonder meer geschaad.

hedel paardenmarkt
Paarden met gecoupeerde staarten op de paardenmarkt | Foto: Eyes on Animals

Dieren worden dieren in het donker midden in de nacht opgesteld op een plaats met harde muziek, herrie, drukte en vreemde mensen. Urenlang staan zij daar dan ter verkoop zonder mogelijkheid rust te kunnen nemen.

Een kleine opsomming van wat er onder andere werd aangetroffen op de paardenmarkt in Zuidlaren:

  • De touwen waarmee de dieren stonden vastgebonden waren zo kort dat liggen in bijna alle gevallen onmogelijk is. Wanneer het touw al lang genoeg was, hadden de dieren geen plek om te gaan liggen, omdat ze veel te dicht tegen elkaar aan geplaatst waren;
  • Er waren waterpunten op de markt aanwezig maar daar werd nauwelijks gebruik van gemaakt waardoor veel dieren niet over water beschikten;
  • Op kleine oppervlakten werden veel te veel dieren bij elkaar gehouden;
  • De dieren hadden geen enkele schuilmogelijkheid in geval van slechte weersomstandigheden;
  • Verder was er veel herrie en drukte, wat logisch is bij een dorpsfeest, maar zeer stressvol voor de dieren.

Uiteindelijk werd ook nog eens bekend dat er maar liefst 18 keer proces-verbaal is opgemaakt op deze paardenmarkt.

Conclusie
Wanneer men de Wet Dieren erbij pakt is de conclusie duidelijk, helemaal gezien bovenstaande. Het is bij wet verboden het welzijn van een dier te benadelen zonder redelijk doel. En een redelijk doel kan een dorpsfeest, waar ook nog eens van alles mis blijkt met hoe er met de dieren wordt omgegaan, nooit zijn. Het belang van het welzijn van de paarden weegt niet op tegen het belang van een dorpsfeest, dat ook prima doorgang kan hebben zonder dat dieren er de dupe van zijn.

Aangifte wegens bedreiging
Tenslotte, PiepVandaag.nl en Eyes on Animals hebben aangifte gedaan wegens bedreiging door een handelaar. Deze handelaar vervoerde maar liefst 17 shetlandpony’s in een kleine trailer. Ook dit is een duidelijke overtreding. In Wet Dieren is namelijk een Transportverordening opgenomen waarin is vastgelegd dat er een verplichting geldt om paarden afzonderlijk te vervoeren.  Heel begrijpelijk dus dat ook deze handelaar zijn illegale praktijken niet op beeld wilde hebben vastgelegd.

PiepVandaag.nl maakte de volgende reportage over de paardenmarkt in Zuidlaren

Veel dank aan Eyes on Animals, die jaar na jaar weer de misstanden op paardenmarkten onder de aandacht blijft brengen.

©PiepVandaag.nl