Het Europese Hof van Justitie heeft het verzoek van commerciële zeehondenjagers en vertegenwoordigers van de Inuit Eskimo-gemeenschap, om hun aanklacht tegen het EU-verbod uit 2011 op handel in producten afkomstig van zeehonden toelaatbaar te achten, van tafel geveegd.

zeehondenproducten
Jonge zeehond, vooral aantrekkelijk voor jacht vanwege de vacht

Het hoogste gerechtsorgaan geeft hiermee aan 100% achter de beslissing van de Europese Unie te staan met betrekking tot het verbod op handel en verkoop van producten van zeehonden. Er zijn geen verdere juridische stappen die de commerciële zeehondenjagers nog kunnen nemen om te trachten het verbod op te laten heffen.

Er ligt nog een claim op de illegaliteit van het verbod, ingediend door de zeehondenjagers (Canada) bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Uitspraak hierop wordt later deze maand verwacht. Hoorzittingen hebben reeds plaatsgehad.

Rebecca Aldworth, directeur van Humane Society International Canada zegt:

“Wij complimenteren het Europese Hof van Justitie met hun beslissing niet mee te gaan met deze gevoelloze queeste en het recht van de EU om het verbod op de commerciële handel in producten van zeehonden te handhaven. De beslissing van de EU was een resultaat van een complex, democratisch proces dat ook substantiële bijdragen van de commerciële zeehondenjagers, de Canadese overheid en andere belanghebbenden kende. Deze partijen hebben nu simpelweg geen rechterlijke gronden meer om het verbod aan te vechten. 86% van de Canadezen steunt het verbod van de Europese Unie. Dit doelloze juridische getouwtrek is een smet op de Canadese en Europese waarden. Het is tijd dat de commerciële zeehondenindustrie en de Canadese overheid gaan inzien dat er geen internationale markt meer is voor producten van zeehonden en gaan samenwerken om Canada verder te brengen dan de commerciële zeehondenjacht.”

Bron ©PiepVandaag.nl