Het Europese Hof van Justitie heeft het verzoek van commerciële zeehondenjagers en vertegenwoordigers van de Inuit Eskimo-gemeenschap, om hun aanklacht tegen het EU-verbod uit 2011 op handel in producten afkomstig van zeehonden toelaatbaar te achten, van tafel geveegd. Het hoogste gerechtsorgaan geeft hiermee aan 100%…