Berichtte PiepVandaag.nl gisteren over de verleende vrijstelling op het verbod op gebruik van koolstofdioxide voor de vergassing van ganzen door Duke Faunabeheer. Vandaag heeft dan ook de provincie Noord-Holland ontheffing verleend om op korte termijn te gaan starten met de ganzenvergassing.

Schiphol ganzenvergassing
Foto: caribb via Compfight cc

Buiten provincie Noord-Holland hebben Utrecht en Zuid-Holland tevens toestemming gegeven voor het doden van de ganzen rond Schiphol.

De ganzenvergassing is omstreden en maakt deel uit van een pakket maatregelen die het risico op aanvaringen van de dieren met vliegtuigen zou moeten verminderen. Dierenbeschermingsorganisaties vinden dat er veel te weinig is gekeken naar alternatieven, want die zijn er.

PiepVandaag.nl maakte in samenwerking met RTV Noord-Holland een serie over de ganzen van Schiphol.

Deel 1

Deel 2

Bron: AT5 ©PiepVandaag.nl