De toch al vaak minimale regels met betrekking tot dierenwelzijn worden door de houders van varkens en vleeskuikens massaal genegeerd. Zo houden meer dan 54 procent van de vleeskuikenhouders, de zogenaamde plofkippen, en 30 procent van de varkenshouders de dieren niet zoals dat volgens de regels zou moeten. Dat heeft de Algemene Rekenkamer laten weten.

Varkenssnuit
Photo credit: Leo Reynolds / Foter.com / CC BY-NC-SA

De bevindingen hebben betrekking op 2011, het jaar waarin strengere regels van kracht werden voor het houden van vleeskuikens.

Gebrek aan licht en frisse lucht in een stal waren de meest voorkomende overtredingen. Andere overtredingen hadden betrekking op het gebrek aan ruimte voor het dier, geen afleidingsmateriaal en onvoldoende schoon water.

In bijna dertig procent van de gevallen werden kalveren niet volgens de regels gehouden. Het aantal overtredingen bij legkippen zou onder de 20 procent zijn maar de rekenkamer zet vraagtekens bij dit percentage. De metingen zijn namelijk gedaan door de sector zelf. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat het zou gaan om een percentage van 36 procent.

De Rekenkamer vindt dat er slechts ‘geringe vooruitgang’ wordt geboekt op het gebied van dierenwelzijn en heeft daarbij kritiek op de invoering van de nieuwe regels.

Bron: NOS ©PiepVandaag.nl