De petitie ‘Red de insecten en teken tegen gif’ van Natuurmonumenten heeft maar liefst 100.000 handtekeningen opgeleverd en is vandaag aangeboden aan minister Schouten van LNV. De petitie vraagt de minister om een vergroening van de landbouw, omdat de aantallen insecten drastisch afnemen.

insecten
Verduurzaming landbouw belangrijk voor bestuivers als bijen | Foto: publiek domein

In Nederland bestaat 60 procent van het oppervlak uit landbouwgrond. Wanneer daar op een duurzamere manier landbouwproducten verbouwd worden is dat van grote positieve invloed op de biodiversiteit, en daarmee op het aantal insecten, aldus Natuurmonumenten. De organisatie wijst naar een groot Duits onderzoek, waarin aangetoond is dat de aantallen insecten hard teruglopen door het verlies van geschikte leefgebieden en het gebruik van landbouwgif.

Een plek om te leven
Een van de oplossingen is natuurlijk het terugdringen van het gifgebruik. Maar zeker zo belangrijk is om landbouw en natuur met elkaar te combineren, bijvoorbeeld door het aanleggen van stroken met veldbloemen langs een maisveld of ander gewas. Hierdoor vinden de insecten weer een plek om te leven, en biedt het ook een habitat voor bestuivers, die van levensbelang zijn voor de agrarische sector, en daarmee ook voor onze eigen voedselvoorziening

Ook zijn de aantallen insecten van invloed op de vogelstand, met name die van insecteneters als zwaluwen of de veldleeuwerik, die inmiddels bijna niet meer voorkomt in Nederland.

insecten
Een plek om te leven | Foto: publiek domein

Bij het ontvangen van de petitie liet minister Schouten weten een onderzoek te willen starten in samenwerking met de agrarische sector:

“We zijn nu aan het kijken wat precies de oorzaken zijn van de ontwikkelingen, ook rondom de insecten, en in januari zal ik plannen presenteren om te zien wat er nog meer gedaan kan worden.”

Schouten wil ook kijken naar een beloning voor boeren die maatregelen nemen om hun land geschikter te maken voor insecten, bijvoorbeeld door de aanleg van natuurlijke groenstroken.

Deltaplan
In november kwamen 18 vertegenwoordigers uit de landbouw- en financiële sector, natuur- en milieuorganisaties en de wetenschap samen om over de vergroening en verduurzaming van de landbouw te praten. Zij willen een ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland’ voor volgend jaar zomer uitgewerkt hebben. Een goed voorbeeld dat samenwerking en wederzijds begrip wel degelijk ergens toe kunnen leiden wanneer de nood hoog is.

Bronnen: Natuurmonumenten, NOS ©AnimalsToday.nl Bart van Riel