Het op grote schaal vergassingen van ganzen en hun jongen mag doorgaan. Dat is de uitkomst van een juridische procedure. Al in 2018 diende Animal Rights twee handhavingsverzoeking in bij minister Schouten tegen Duke Faunabeheer, een bedrijf uit Lelystad en verantwoordelijk voor de vergassingen. In Nederland worden jaarlijks vele tienduizenden ganzen vergast, de toestemmingen worden gegeven door de provinciebesturen. De dieren sterven een bijzonder stressvolle, pijnlijke, maar vooral zinloze dood.

ganzen
Ganzenvergassingen mogen doorgaan van rechter | Foto: Pixabay

Jessica Smit, campagneleider Animal Rights:

“Vorig jaar zijn de ganzenvergassingen geëxplodeerd. Er zijn meer dan 30.000 dieren vergast. Wij zijn dan ook enorm teleurgesteld met de uitkomst van deze procedure. Het gaat om ontzettend veel individueel leed.”

Hoe gaan de vergassingen?

Animal Rights diende een handhavingsverzoek in tegen Duke Faunabeheer, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de vergassingen. Duke vangt ganzen die in de rui zijn. De dieren wisselen op dat moment hun verenkleed en kunnen niet vliegen. De dieren worden opgejaagd met boten, mensen en honden, komen in een fuik terecht en worden vervolgens opgesloten in een vangkraal. Vanuit de vangkraal worden de ganzen en hun jongen in groepjes in een container vergast.

Smit:

“Het vlees van de ganzen gaat naar een poelier en wordt aangeprezen als natuurlijk en diervriendelijk vlees. Er is niets natuurlijks of diervriendelijk aan het opjagen, opsluiten en vergassen van dieren én hun jongen.”

Waarom een handhavingsverzoek?

Animal Rights stelt dat wanneer Duke de ganzen vangt, hij houder van deze dieren wordt. Dit is belangrijk, omdat er bij gehouden dieren andere regelgeving van toepassing is. In een andere procedure tussen Animal Rights en het ministerie werd vastgesteld dat de Konikpaarden in de Oostvaardersplassen, nadat ze in een vangkraal zijn gelopen, gehouden dieren zijn. Dit uitgangspunt geldt ook bij de beroepsvisserij, waarbij de visser houder wordt van de gevangen vis.

Smit:

“Dezelfde rechter die oordeelde dat de Konikpaarden gehouden dieren zijn, velt nu een ander oordeel, omdat er sprake zou zijn van jacht. Wij volgende deze argumentatie niet. Er is weinig verschil tussen paarden, vissen of ganzen die allemaal in de beschikkingsmacht van de mens komen. Jacht is iets heel anders. De regels die wel gelden voor jagers, gelden namelijk niet voor Duke.”

Wat vindt de rechter?

Volgens Het College van Beroep voor het bedrijfsleven, in dit geval het hoogst rechtsprekende orgaan, duurt het moment van het vangen van de dieren tot het vergassen 5 minuten. Animal Rights spreekt dit tegen. Smit:

“Wij zijn zelf ook bij meerdere vergassingsacties aanwezig geweest en in geen enkel geval duurde het korter dan vijf minuten. Eerder meerdere uren.”

De rechter oordeelde dat wegens het korte tijdverloop, er sprake is van jacht en de ganzen daardoor niet kunnen worden gezien als gehouden dieren.

Animal Rights heeft bij de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht een WOB-verzoek ingediend en inspectierapporten opgevraagd over de vergassingen. Smit:

“Wij zijn fel tegenstander van de vergassingen en onze strijd gaat door.”

Bron: