Berggorilla’s stonden lang te boek als ernstig bedreigde diersoort, maar door een langzame doch gestage groei van de populatie heeft IUCN deze gorilla verplaatst naar de lijst met ‘normale’ bedreigde diersoorten.

Berggorilla (Gorilla beringei beringei) met jong | Foto: Sarel Cromer/Wikimedia

Dit goede nieuws is natuurlijk nog steeds geen reden voor een feestje, want de soort wordt nog altijd in zijn voortbestaan bedreigd. Naar schatting leven er nog slechts duizend berggorilla’s in het wild en alleen dankzij intensieve natuurbeschermingsprogramma’s en bewaking van reservaten groeien de aantallen de laatste jaren weer.

Virunga
Foto: Kurt Ackermann/Wikipedia

Populatie blijft kwetsbaar
De berggorilla is een ondersoort van de oostelijke gorilla die leeft in het Virungagebergte, liggende in Congo, Oeganda en Rwanda. Het is de grootste van de vijf bekende ondersoorten. Volgens de IUCN is de groei van de populatie een positieve ontwikkeling, maar is er geen reden om te juichen. De populatie is dermate kwetsbaar dat het door allerlei oorzaken zomaar weer mis kan gaan, aldus IUCN in een verklaring.

aantal berggorilla's
Jonge berggorilla |Foto: sbailliez/flickr

Ook ecotoerisme draagt op een positieve wijze bij aan het behoud van berggorilla’s, want er zijn toeristen die tot wel 1.500 Amerikaanse dollars betalen om in het wild een uur naar deze bijzondere dieren te mogen kijken. Dit geld kan weer gebruikt worden voor het werk van de parkrangers, waarmee een duurzame vorm van behoud en bescherming mogelijk blijft.

Veel gorillageboortes in nationaal park Virunga

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel