Aankomend weekend organiseert de Stichting Varkens in Zicht, een initiatief van de vleessector, het Weekend van het Varken.

Varkens uit Zicht

Op 38 varkenshouderijen gaan de deuren open voor bezoekers die een kijkje willen nemen in een varkenshouderij. 5962 bedrijven houden de deuren echter hermetisch gesloten. Hoe representatief deze zogenaamde open dagen zijn bewees Varkens in Nood al in 2007.

Zij organiseerden de campagne “Varkens uit Zicht” en lieten zien dat de werkelijkheid van de Nederlandse varkenshouderijen nogal anders is.

Bezoekers van de voor het publiek opengestelde stallen kregen bijvoorbeeld varkens in het stro te zien die in groepen leefden en waar in de stallen daglicht binnenkwam.

“En het meest frappante, naast de zogenaamde zichtstallen stonden vaak gesloten stallen waar we geen kijkje mochten nemen…”

aldus Varkens in Nood. In die stallen zitten de dieren in overvolle, donkere en stinkende hokken opgesloten. De informatieborden in de zichtstallen laten bovendien essentiële informatie over het welzijn van varkens achterwege. Kijk vooral op de site van Varkens uit Zicht, wat nog meer verzwegen wordt.

Hoe zien de stallen van Varkens in Zicht er anno 2012 uit? Stichting Varkens in Nood roept iedereen op de stallen te bezoeken en ervaringen en foto’s op te sturen naar info@varkensinnood.nl.

Bron: Stichting Varkens in Nood ©PiepVandaag.nl