De federale regering in België wil een verbod op wilde dieren in het circus. Volgens de regering kunnen circussen doordat ze zo vaak van locatie veranderen onmogelijk altijd geschikte huisvesting voor hun dieren garanderen.

Circus
Foto: def110 via Compfight cc

“Het is vaak zo dat vrachtwagens gebruikt worden als onderdak voor leeuwen, tijgers, olifanten of andere wilde dieren, waardoor deze niet beschikken over voldoende ruimte voor hun welzijn en ze vaak last hebben van extreme temperaturen”, aldus minister van Dierenwelzijn, Laurette Onkelinx.

Daarnaast moeten de wilde dieren de mogelijkheid hebben “om zich op een normale manier te kunnen uitleven, zoals rondrennen, sociale interactie, de zoektocht naar voedsel…” Dat is volgens  Onkelinx onmogelijk in een circus.

Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn moet volgens de regering de lijst van dieren die wel in een circus mogen worden gehouden opnieuw worden bekeken en verder inkrimpen. Daarbij gelden voor de dieren die nog wel mogen worden gehouden in het circus minimumeisen met betrekking tot de huisvesting die strikt moeten worden nageleefd.

De volgende dieren mogen nog wel  in een circus gehouden worden: parkieten en eenden, paarden, ezels en pony’s, buffels, varkens, lama’s, dromedarissen, kamelen, fretten, runderen, konijnen, katten en honden, ganzenduiven, hoenderachtigen, papegaaien, schapen en geiten.

Bron: De Redactie ©PiepVandaag.nl