Volgens de Dierenbescherming houden natuurorganisaties als de Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zich bij de bestrijding van de zogenaamde ganzenoverlast niet aan de Flora- en Faunawet.

Ganzen - Flora- en Faunawet
Foto: cindy47452 / Foter.com / CC BY-NC-SA 

Daarin staat namelijk dat dieren alleen gedood mogen worden als alternatieven niet werken. Natuurorganisaties noemen in een nieuwe handleiding echter het vergassen en afschot als de ‘meest geschikte maatregelen’. Daarna pas volgen de diervriendelijke alternatieven.

Volgens een woordvoerder van de Dierenbescherming staat in de wet duidelijk omschreven dat het verlenen van een ontheffing voor het doden van dieren bij overlastbestrijding alleen is toegestaan ‘wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat’.

Nu ligt het accent op het doden van de dieren. Net als veel andere dierenbeschermingsorganisaties heeft ook de Dierenbescherming meegedacht over het op een diervriendelijke en duurzame manier terugbrengen van de zogenaamde ganzenoverlast. In de handleiding die echter nu aan de provincies is gestuurd staan de alternatieven zoals het plaatsen van rasters en verjaging op de laatste plaats.

Bron: Trouw, 20-6-2013 ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.