Het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties heeft zich uitgesproken tegen de aanwezigheid en deelname van kinderen aan stierengevechten en gerelateerde evenementen in Colombia. Het stierenvechten is namelijk in strijd met de Conventie van de Rechten van het Kind. Deze uitspraak wordt gedaan op een cruciaal moment: in Colombia is geweld aan de orde van de dag. Het land bevindt zich momenteel in een proces richting vrede en respect voor het leven. Om het land een betere toekomst te geven dienen deze waarden juist nu gepromoot te worden via de jeugd. 

stierengevechten
Foto: Myprofe via photopin cc

Momenteel woedt er een heftige discussie in Colombia over het stierenvechten en aanverwante evenementen. Zo heeft het Constitutionele hof van Bogota besloten dat het stierenvechten terug moet keren in de Colombiaanse hoofdstad. Daarnaast werd het land enkele weken geleden opgeschrikt door beelden uit een corraleja, waarbij een stier door een mensenmassa werd gedood met messteken en ander fysiek geweld. Een week later werd een gewond paard door een menigte eigenhandig gedood. Een corraleja is een stierengevecht waarbij niet een stierenvechter, maar het publiek deelneemt aan het ‘gevecht’. Kinderen van alle leeftijden worden in Colombia door hun familieleden meegenomen naar de corralejas, maar ook naar stierengevechten en andere evenementen waar stieren worden mishandeld en/of gedood.

stierengevechten
Kinderen met familieleden onderweg naar een stierengevecht | Foto: © CAS International

Beschermen
Portugal werd in 2014 gevraagd om maatregelen te nemen om kinderen weg te houden van het geweld van het stierenvechten. De Conventie van het Rechten van het Kind spreekt over het recht van alle minderjarigen op een niveau van leven dat geschikt is voor  fysieke, mentale, morele en sociale ontwikkeling.  De staat is verplicht om maatregelen te treffen die nodig zijn om minderjarigen te beschermen, iets dat niet wordt waargemaakt met stierengevechten. Natalia Parra (directrice van platform ALTO), stelt dat niet alleen de stieren en de paarden het slachtoffer zijn van het geweld van het stierenvechten, maar ook minderjarigen. Ze is ervan overtuigd dat men in de toekomst zal begrijpen dat wij allemaal slachtoffers zijn van ieder model van getolereerd geweld, en des te meer van geweld waarvoor geapplaudisseerd wordt.

Tevreden
De Colombiaanse Senaat heeft de Conventie van de Rechten van het kind geratificeerd, waardoor het verplicht wordt om het toe te passen middels een wettelijk mandaat. CAS International is erg tevreden met de uitspraak van de Verenigde Naties. Uit diverse onderzoeken weten we dat het geweld in de arena psychische gevolgen heeft, zoals trauma’s én het verzwakken van het moreel oordeel en empathisch vermogen. CAS zal zich net zo lang blijven inzetten totdat er een wereldwijd verbod is op de toegang tot stierengevechten voor minderjarigen.

Dit artikel verscheen eerder op de website van CAS International


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.