“Nederland is te laks in de aanpak van malafide puppyhandel, dat vertelt de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts aan Omroep Brabant. Om de handel in puppy’s tegen te gaan heeft Vlaanderen strengere regels opgesteld. Handelaren zijn nu mogelijk sneller geneigd de dieren via Nederland te importeren. “Daarom moet ook Nederland de regels aanscherpen” aldus Weyts.

malafide puppyhandel
Foto credit: xhowardlee via Compfight cc

In Vlaanderen is een zogenaamde witte lijst opgesteld van handelaren en fokkers van wie puppy’s geïmporteerd mogen worden. Op deze lijst staat bijvoorbeeld niet één Hongaars bedrijf. Omdat Nederland een dergelijke witte lijst niet heeft opgesteld kunnen er nog steeds verwaarloosde en ongezonde hondjes in Vlaanderen terechtkomen. Weyts vindt daarom dat de Nederlandse overheid in actie moet komen.

“Als bij ons de regelgeving strenger wordt, dan groeit de verleiding bij handelaren om via Nederland te kunnen importeren.”

In het verleden was België een paradijs voor malafide hondenhandel, maar nu de regels bij onze zuiderburen zijn aangescherpt verplaatst de handel zich naar Nederland, met name in de provincie Brabant.

Paul Overgaauw, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, is het met Weyts eens:

“Alleen als je zou verplichten dat dergelijke dieren met een gezondheidscertificaat worden verhandeld, kun je eerste stappen doen. Dat hebben wij jaren terug ook al geadviseerd aan de regering.”

Staatssecretaris Martijn van Dam zegt bereid te zijn te luisteren naar het betoog van Weijts, maar geeft ook aan dat in Nederland wel goede regelgeving is en dat er streng wordt toegezien op de naleving ervan.

Begin oktober gaf de voorganger van Van Dam, Sharon Dijksma, nog aan geen extra maatregelen te nemen tegen de illegale puppyhandel. D66, de Partij voor de Dieren en de PvdA vroegen Dijksma dinsdagmiddag of de NVWA meer actie kan ondernemen. Ook diverse dierenartsen pleitten hier eerder al voor.

Verschillende media, waaronder Omroep Brabant en recentelijk het tv-programma Zembla, hebben aandacht besteed aan de illegale puppyhandel. Omroep Brabant heeft zelfs een speciale website gelanceerd. Verder houden vier inspecteurs van de NVWA de handel in de gaten, zo meldt Omroep Brabant.

Dijksma wilde pas begin volgend jaar kijken of er extra maatregelen nodig zijn om de illegale puppyhandel aan te pakken. Ze wilde afwachten of de Europese Unie actie onderneemt. Tevens vroeg zij zich af of de NVWA wel meer kán doen. Volgens haar is de bestrijding van de malafide hondenhandel een taak van de politie, omdat de handel vaak verweven is met andere vormen van criminaliteit. Nu is de vraag of haar opvolger Martijn van Dam besluit alsnog maatregelen te nemen tegen de malafide hondenhandel.

Bron: HLN.be ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.