Ondanks de uitspraak van een Italiaanse rechtbank twee weken geleden om de beer die een jogger doodde niet af te maken, is het dier nu toch gevangen. 11 mei wordt een definitieve uitspraak gedaan over het lot van het dier.

jogger
Italiaanse beer die jogger doodde toch gevangen | Foto: publiek domein

De 17-jarige beer, door de aanklagers JJ4 genoemd, werd ’s nachts gevangen met behulp van een zogenaamde buisval en fruit om het dier te lokken. De beer werd naar een verblijf in een dierenpark in Castellar gebracht. Haar drie welpen waren bij haar toen ze gevangen werd, maar zij bleven ongedeerd en leven nog in vrijheid. De extreemrechtse gouverneur Maurizo Fugatti zei dat ze “de beer [wilden] neerschieten tijdens de vangst”. Hij had eerder al het bevel gegeven het dier af te maken, maar dat werd door een rechtbank twee weken geleden tegengehouden nadat dierenactivisten in beroep gingen. Fugatti kreeg ook de mogelijkheid in beroep te gaan. 11 mei maakt de rechtbank een definitief besluit over het lot van de beer. “Als de rechtbank ons gelijk geeft, wordt de beer afgemaakt”, zei Fugatti.

Beschermend

Aanleiding voor het bevel is Andrea Papi, de jogger die aangevallen en gedood werd door de beer. Volgens experts was de vrouwtjesbeer beschermend omdat ze welpen heeft. De man is de eerste die in de moderne tijd in Italië is overleden door een berenaanval. Aanvallen door beren zijn erg zeldzaam, meestal zijn de beren bang voor mensen. De ouders van de overleden jogger willen overigens niet dat het dier afgemaakt wordt. Fugatti werkt ondertussen al aan bevelen voor het doden van twee andere beren die hij als gevaarlijk beschouwt, MJ5 en M62.

Bevel afmaken beer die jogger doodde opgeschort

Kritiek op lokale overheid

Annamaria Procacci, een ecoloog die voorheen voor de overheid werkte en nu samenwerkt met de Italiaanse dierenwelzijnsgroep ENPA, bekritiseert de lakse maatregelen van lokale functionarissen. Beren houden normaal gesproken afstand van mensen. Volgens de ecoloog moet de lokale overheid ervoor zorgen dat mensen weggehouden worden van gebieden waar vrouwtjesberen hun jongen grootbrengen. De ouders van de overleden jogger uiten ook kritiek op het feit dat niet bekend was dat er gevaarlijke beren leefden in het gebied.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma